Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII

Gồm các văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VII: Diễn văn khai mạc, Điều lệ, Nghị quyết, các bài phát biểu, diễn văn bế mạc và danh sách Đoàn Chủ tịch

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2010
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 324.2597 V115k
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn