Đọc tư bản luận của Các - Mác

Nghiên cứu các tư tưởng kinh tế hết sức phức tạp, trừu tượng của Các - Mác theo logic cùng với trích dẫn nguyên văn các câu quan trọng và điển hình nhất của bộ "Tư bản"

Lưu vào:
Tác giả chính: Võ, Đại Lược
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Khoa học xã hội, 2009
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 335.401 Đ419t
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn