Lịch sử Hoa Kỳ - Những vấn đề quá khứ

Thể hiện bức tranh toàn cảnh hoành tráng và sinh động từ bối cảnh đến nhân vật, sự kiện lịch sử về đất nước và con người Hoa Kỳ

Lưu vào:
Tác giả chính: Irwin Unger
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Từ điển bách khoa, 2009
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 973 L302s
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn