Đầu tư trực tiếp nước ngoài ở một số nước Châu Phi

Nghiên cứu về dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài ở một số nước Châu Phi, việc thu hút đầu tư ở 5 nước châu Phi tiêu biểu được lựa chọn, từ đó đưa ra nhận xét và gợi ý cho Việt Nam

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Khoa học xã hội, 2009
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 332.67 Đ125t
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn