Những tác động của văn hóa quản lý Nhà nước đến các mối quan hệ kinh tế thị trường ở Việt Nam hiện nay

Trình bày về văn hóa quản lý, thực trạng văn hóa quản lý nhà nước với doanh nghiệp, sự hình thành những mối quan hệ kinh tế thị trường. Hệ thống hóa có phân tích quan điểm, giải pháp phát huy văn hóa quản lý và trình bày các đề xuất xây dựng văn hóa quản lý trong bối cảnh mới của VN...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Trần, Văn Bình
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Khoa học xã hội, 2009
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 335.411 Nh556t
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn