Chủ quyền quốc gia dân tộc trong xu thế toàn cầu hóa và vấn đề đặt ra đối với Việt Nam

Nghiên cứu, phân tích những vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ quyền quốc gia dân tộc và toàn cầu hóa, đưa ra các khuyến nghị nhằm tăng cường bảo vệ chủ quyền quốc gia dân tộc của Việt Nam đồng thời tích cực hội nhập kinh tế quốc tế...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Phan, Văn Rân
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2010
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 327.2 Ch500q
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn