Europe Méditerrannée - quel partenariat ?\

Sách giới thiệu khái quát tình hình quan hệ giữa các nước châu âu và các nước thuộc thế giới thứ ba và gợi ý một số hình thức hợp tác trong thời gian tới

Lưu vào:
Tác giả chính: Robert PandrautFrancis Galizi
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:French
Xuất bản : Paris: Automédon, 1995
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 327.1 E207r
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn