Tham luận tại đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII

Gồm các bài phát biểu của Đoàn đại biểu nước ngoài, tham luận của các tổ chức thành viên và của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các địa phương cũng như của các cá nhân

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2010
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 305.06 Th104l
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn