La France et son service\

Sách đề cập vấn đề giáo dục ý thức tự nguyện thực hiện nghĩa vụ quân sự nói riêng và ý thức công dân đóng góp vào các nghĩa vụ công cộng nói chung; giới thiệu các bài phát biểu về giáo dục tinh thần phục vụ tổ quốc cho thanh niên Pháp và sự cần thiết đầu tư cho đời sống quân nhân...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Philippe Séguin
Đồng tác giả: Olivier Darrason
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:French
Xuất bản : Paris: Réunies, 1996
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 539.721 Fr105c
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn