Châu Phi và Trung Đông năm 2008 những vấn đề và sự kiện nổi bật: Sách tham khảo

Bao gồm những vấn đề nổi bật vầ kinh tế, chính trị, an ninh, văn hóa, xã hội và môi trường tại Châu Phi và Trung Đông; quan hệ của Việt Nam với khu vực này trong năm 2008

Lưu vào:
Tác giả chính: Đỗ, Đức Định
Đồng tác giả: Nguyễn, Thanh Hiền
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Khoa học xã hội, 2009
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 327.56 Ch125p
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn