Nghiên cứu gia đình và giới thời kỳ đổi mới

Nghiên cứu những vấn đề liên quan đến phụ nữ, gia đình, bình đẳng giới và trẻ em; Phân tích và dánh giá một chặng đường quan trọng trong quá trình phát triển của gia đình Việt Nam

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Hữu Minh
Đồng tác giả: Trần, Thị Vân Anh
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Khoa học xã hội, 2009
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 306.85 Ngh305c
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn