Hợp tác phát triển nông nghiệp ở Châu Phi: Đặc điểm và xu hướng

Nghiên cứu và phân tích thực trạng phát triển nông nghiệp ở Châu Phi, kết quả hợp tác nông nghiệp giữa châu Phi và thế giới cũng như khả năng hợp tác với Việt Nam

Lưu vào:
Tác giả chính: Trần, Thị Lan Hương
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Khoa học xã hội, 2009
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 338.1 H466t
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn