Cẩm nang doanh nhân: phương thức, trình tự, thủ tục, nội dung kiểm tra chất lượng sản phẩm trước khi đưa ra thị trường: Danh mục sản phẩm hàng hóa yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động bắt buộc phải kiểm tra chất lượng

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Lao động, 2009
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 338.02 C120n
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn