Một số suy nghĩ về mối quan hệ giữa Đảng - Nhà nước và nhân dân

Bao gồm các bài viết về kinh nghiệm và quá trình hoạt động trong công tác xây dựng Đảng

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Khánh
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2010
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 324.2597 M458s
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn