Hồ Chí Minh trong trái tim trí thức và văn nghệ sĩ

Gồm những bài viết, hồi ký của các trí thức và văn nghệ sĩ Việt Nam ghi lại các kỷ niệm, cảm xúc trong những lần được gặp và làm việc với Bác

Lưu vào:
Tác giả chính: Văn, thị thanh mai
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2010
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 959.704 H450c
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn