Nhận thức về thời đại ngày nay: Sách tham khảo

Giới thiệu những quan điểm và cách tiếp cận khác nhau về thời đại, phương pháp nghiên cứu về thời đại; những lực lượng và nhân tố có ảnh hưởng tới xu thế, tính chất, nội dung của thời đại ngày nay; những vấn đề nổi cộm, bức xúc nhất...Từ đó chỉ ra sự vận dụng sáng tạo cũng như đóng góp của Đảng CSVN...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Vũ, văn hiền
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2010
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 320.5 Nh121t
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn