Phụ nữ Tân Văn: Phấn son tô điểm sơn hà

Về những bước thăng trầm của tờ báo Phụ Nữ Tân Văn trong 6 năm hoạt động trên văn đàn (từ số 1 đến 273)

Lưu vào:
Tác giả chính: Thiện, mộc lan
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh: Văn hoá Sài Gòn, 2010
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 079 Ph500n
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn