L'action économique des collectivites locales

Sách phân tích ảnh hưởng của chính sách kinh tế nói chung đến hoạt động kinh tế của các đơn vị hành chính địa phương và tác dụng ngược lại của các hiệp hội kinh tế địa phương đối với nền kinh tế nước Pháp

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:French
Xuất bản : Paris: Documentation Francaise, 1992
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 337.9597 A101t
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn