Les sociétés d'économie mixte locales

Sách phân tích mục tiêu, tổ chức hành chính, thể chế pháp lý của các hiệp hội kinh tế hỗn hợp địa phương và việc kiểm soát đối với các tổ chức này

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:French
Xuất bản : Paris: Documentation Francaise, 1993
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 342.44 S419-i
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn