Năng lượng sóng biển khu vực biển Đông và vùng biển Việt Nam

Đề cập đến các vấn đề khai thác năng lượng sóng biển khu vực biển Đông; các phương pháp và thiết bị chuyển đổi năng lượng sóng thành điện năng cùng với chính sách phát triển, khai thác và sử dụng nguồn năng lượng tái tạo ở Việt Nam...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Khoa học tự nhiên và công nghệ, 2009
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 333.91 N116l
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn