Hoá học biển, năng suất sinh học và các vấn đề môi trường trong vùng biển Việt Nam

Bao gồm các thông tin cơ bản về hóa học biển; thành phần hoá học và năng suất sinh học sơ cấp trong vùng biển Việt Nam; tầm quan trọng của các thông tin này đối với việc nghiên cứu môi trường biển

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Tác An
Đồng tác giả: Hoàng, Trung Du
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Khoa học tự nhiên và công nghệ, 2009
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 551.46 H401h
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn