Giải đáp chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn

Nêu những quy định về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn và các văn bản pháp quy có liên quan

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Thế Vịnh
Đồng tác giả: Phan, Văn Hùng
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2010
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 342.068 Gi-103đ
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn