Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước những mốc son lịch sử

Phác họa mang tính khái quát và có hệ thống về quá trình phát triển của cuộc kháng chiến chống Mỹ, từ bối cảnh lịch sử, tương quan lực lượng 2 bên, đường lối kháng chiến, công tác tổ chức điều hành đến tầm vóc và ý nghĩa lịch sử...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2010
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 959.704 C514k
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn