Thảm bại của một " Bầy diều hâu": Về các tổng thống Mỹ trong chiến tranh Việt Nam

Về những âm mưu, thủ đoạn chính trị, chiến lược và những bế tắc dẫn đến sự thảm bại của các đời tổng thống Mỹ trong chiến tranh Việt Nam cùng với những mất mát, hy sinh, gian khổ của dân tộc Việt Nam trong cuộc chiến tranh chống Mỹ...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Phương Nam
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2010
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 959.7043 Th104b
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn