Giáo trình luật kinh tế

Bao gồm các khái niệm, giới hạn và các thách thức mới của pháp luật kinh tế, trật tự kinh tế và quyền tài sản, pháp luật doanh nghiệp, hợp đồng kinh doanh, giải quyết tranh chấp và pháp luật cạnh tranh

Lưu vào:
Tác giả chính: Phạm, Duy Nghĩa
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Công an nhân dân, 2010
Phiên bản:tái bản lần thứ nhất
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 343.07 Gi-108t
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn