Từ Điện Biên Phủ tới Dinh Độc Lập: From Dien Bien Phu to Doc Lap palace

Tập sách ảnh về quá trình lịch sử 2 cuộc cách mạng kháng chiến chống Pháp và Mỹ

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Lao động, 2010
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 959.704 T550đ
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn