Hồ Chí Minh - con người của sự sống: Sách tham khảo

Làm sáng tỏ thêm về thân thế và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cũng như tình cảm của các thế hệ người Việt nam yêu nước và bạn bè quốc tế đối với Người

Lưu vào:
Tác giả chính: Mạch, Quang Thắng
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2010
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 959.704 H450c
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn