Finances publiques\

Sách giới thiệu đại cương về kỹ thuật xử lý thúê, hệ thống tài chính của Pháp trong các lĩnh vực thúê: thu nhập, công ty, trị giá gia tăng, hải quan và những quy định pháp luật về tài chính

Lưu vào:
Tác giả chính: Francois Deruel
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:French
Xuất bản : Paris: Dalloz, 1991
Phiên bản:xb.lần thứ 8
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 336 F311a
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn