Hồ sơ đường mòn Hồ Chí Minh huyền thoại

Tập hợp những bài viết về con đường huyền thoại, quá trình hình thành, ý nghĩa lịch sử cùng tầm quan trọng của nó trong cuộc kháng chiến chống Mỹ; Cũng bao gồm hồi ức về đường mòn trên biển

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Lao động, 2010
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 959.704 H450s
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn