Tiêu chuẩn Việt Nam về công tác phòng cháy chữa cháy, những quy định pháp luật về trang bị thiết bị phòng cháy chữa cháy cho công sở, nhà và công trình 2010

Bao gồm các quy định liên quan đến công tác phòng chống cháy nổ trong lao động, an toàn và vệ sinh sức khỏe, bảo hộ ... cùng với các quy chuẩn Việt Nam

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Lao động, 2010
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 344.05 T309c
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn