Les grandes oeuvres politiques de machiavel à nos jours\

Sách phân tích những tư tưởng chính trị trong các tác phẩm của nhà triếthọc nổi tiếng người ý Makiaveli và việc ứng dụng chúng trong tình hình xã hội ngày nay

Lưu vào:
Tác giả chính: Jean-Jacques Chevallier
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:French
Xuất bản : Paris: I.M.E., 1990
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 320.9 Gr105d
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn