Toả sáng tư tưởng và đạo đức Hồ Chí Minh

Gồm hơn 30 bài viết với chủ đề Hồ Chí Minh trong hành trình đấu tranh thực hiện khát vọng giải phóng dân tộc và sự nghiệp của Nhà văn hóa kiệt xuất Hồ Chí Minh

Lưu vào:
Tác giả chính: Văn, Thị Thanh Mai
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2010
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 335.4346 T401s
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn