Cạnh tranh bằng phân tích

Nêu tầm quan trọng của việc phân tích mà từ đó các công ty có thể tìm ra các khách hàng tiềm năng nhất, đẩy nhanh việc đổi mới sản phẩm, tối ưu hóa mạng lưới cung ứng và định giá, nâng cao hiệu quả tài chính

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Đại học kinh tế quốc dân, 2010
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 658.4 C107t
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn