Finances publiques\

Sách phân tích những vấn đề xung đột trong chi tiêu ngân sách nhà nước và vai trò của các cơ quan nhà nước trong việc điều chỉnh và cải tiến chính sách thúê

Lưu vào:
Tác giả chính: Raymond Muzellec
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:French
Xuất bản : Toulouse: Paragraphic, 1991
Phiên bản:xb.lần thứ 7
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 336 F311a
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn