Phương pháp nghiên cứu xã hội và lịch sử: Giáo trình môn học "Phương pháp luận nghiên cứu xã hội" chương trình đào tạo sau đại học liên ngành khoa học xã hội

Trình bày về phương pháp nghiên cứu xã hội và lịch sử bao gồm sự nhận thức về nghiên cứu khoa học; tìm hiểu khái niệm, lý thuyết trong nghiên cứu, phương pháp lịch sử, làm việc với dữ liệu và báo cáo

Lưu vào:
Tác giả chính: Bùi, Thế Cường
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Từ điển bách khoa, 2010
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 300.72 Ph561p
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn