Institutions politiques - droit constitutionnel\

Sách phân tích các vấn đề thường nảy sinh trong các thể chế chính trị (nền dân chủ, việc quản lý nhà nước, thẩm quyền của nhà nước v.v...) và giới thiệu cụ thể về thể chế chính trị của Cộng hòa Pháp qua các thời kỳ từ Cộng hòa đệ nhất đến Cộng hòa đệ ngũ...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Pierre Pactet
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:French
Xuất bản : Paris: Maury, 1992
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 342.02 I-311s
Bản Unknown Checked outHạn: 11-17-2004 00:00  Gọi tài liệu này về