Cơ duyên tồn tại và phát triển của phật giáo Việt Nam hiện nay: Qua một số tỉnh Đồng bằng Bắc bộ

Nghiên cứu, phân tích từ cơ duyên kinh tế - xã hội đến cơ duyên nhận thức và tâm lý quy định sự tồn tại và phát triển của Phật giáo Việt Nam, đồng thời đưa ra những giải pháp căn bản phù hợp để phát huy mặt tích cực và hạn chế tiêu cực...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Vũ, Minh Tuyên
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2010
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 294.3 C460d
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn