Xây dựng và thực thi chính sách kinh tế vĩ mô ở Việt Nam - Thực trạng và giải pháp: Sách chuyên khảo

Phân tích một số khái niệm như kinh tế vĩ mô, chính sách kinh tế vĩ mô; đặc điểm và mục tiêu, nội dung và tiêu chí đánh giá xây dựng và thực thi các chính sách kinh tế vĩ mô của Nhà nước, đồng thời đè xuất các giải pháp hoàn thiện...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Trịnh, Thị Ái Hoa
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2010
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 330.9597 X126d
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn