Những điển tích Phật giáo kỳ thú

Sách gồm một số câu chuyện lý thú về các nhân vật Phật giáo; về những chuyện truyền thuyết về Phật giáo Ấn Độ và Trung Quốc. Đó là những câu chuyện có ảnh hưởng sâu sắc tới văn học nghệ thuật và tư tưởng của những người theo tín ngưỡng Phật giáo....

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Lê, Minh
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2010
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 294.3 Nh556đ
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn