Cẩm nang các nước Châu Phi

Sách giới thiệu tổng quan về châu Phi, như phân tích điều kiện tự nhiên với những nét chung nhất về vị trí địa lý, đất đai, tài nguyên, khí hậu, lịch sử hình thành châu Phi từ thời cổ đại đến nay và những mốc lịch sử quan trọng; đặc điểm thể chế, đảng phái và hệ thống chính trị của các nước châu Phi...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Đỗ, Đức Định (chủ biên)
Đồng tác giả: Giang, Thiệu Thanh (chủ biên)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Từ điển bách khoa, 2010
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 916.003 C120n
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn