Hồ Chí Minh tiểu sử

Công trình phản ánh về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh; qua những tư liệu lịch sử và văn kiện cụ thể sách đã làm sáng tỏ những đóng góp to lớn, đầy sáng tạo của Người đối với dân tộc và thời đại

Lưu vào:
Tác giả chính: Song Thành (chủ biên)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2010
Phiên bản:Xuất bản lần thứ 2 có sửa chữa, bổ sung
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 959.704 H450c
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn