Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Luật gồm 4 chương, 13 điều quy định phạm vi điều chỉnh, đối tượng chịu thuế, đối tượng không chịu thuế, người nộp thuế; căn cứ tính thuế, đăng ký, khai, tính và nộp thuế; việc miễn thuế, giảm thuế và các điều khoản thi hành...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2010
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 346.043 L504t
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn