Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Luật gồm 4 chương, 13 điều quy định phạm vi điều chỉnh, đối tượng chịu thuế, đối tượng không chịu thuế, người nộp thuế; căn cứ tính thuế, đăng ký, khai, tính và nộp thuế; việc miễn thuế, giảm thuế và các điều khoản thi hành...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2010
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!