Trần Thế Phật Duyên Trí Huệ Thiện nghiệp đoạn sắc dục

Qua những câu chuyện kinh điển, Phật giáo thường lấy những sự việc, sự vật hoặc con người hiện thực trong cuộc sống để ngăn ngừa, khắc phục những hành động bạo ngược, hung ác và lòng tham dục vọng vô đô của con người và chỉ cho họ tôn chỉ chủ yếu trong Phật pháp...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Sư cô Thích Nữ Nguyện Liên (biên dịch)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Phật giáo, 2010
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 294.344 Tr121t
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn