Những linh hồn phiêu dạt: Hành trình cùng người đã khuất và người đang sống ở Việt Nam

Sách viết về những cảm nhận chưa dứt của những người Mỹ về hậu quả của cuộc chiến Việt Nam đối với họ và thế hệ những người lính Mỹ đã tham gia cuộc chiến tại Việt Nam

Lưu vào:
Tác giả chính: Karlin Wayne
Đồng tác giả: Lê, Phượng (dịch), Thảo Đan (dịch)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Thông tấn, 2010
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 959.7043 Nh556l
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn