Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào xây dựng phong cách làm việc của cán bộ lãnh đạo, quản lý ở nước ta hiện nay

Sách trình bày những tư tưởng Hồ Chí Minh về phong cách làm việc của cán bộ lãnh đạo và quản lý và việc vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào việc xây dựng phong cách làm việc của cán bộ lãnh đạo, quản lý của Việt Nam hiện nay

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Thế Thắng (chủ biên)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2010
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 171.7 V121d
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn