Những yêu sách đối kháng của Việt Nam và Trung Quốc ở khu vực bãi ngầm Tư Chính và Thanh Long trong biển Đông\

Sách phân tích về mặt pháp lý, thông lệ quốc tế và việc vận dụng các tiêu chuẩn của luật pháp quốc tế, chứng minh lập trường đúng đắn của nhà nước Việt Nam trong việc xác định phạm vi chủ quyền các vùng biển và thềm lục địa của mình, giải quyết các tranh chấp trên biển trong tình hình hiện nay qua đ...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Brice M. Claget
Đồng tác giả: Cao, xuân Thư, Huỳnh, minh Chính, Nguyễn, quang Vinh
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1996
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 327.597 Nh556y
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn