Mấy vấn đề về tôn giáo học và giảng dạy tôn giáo học

Sách tập hợp 40 báo cáo khoa học đề cập tới nhiều khía cạnh của lý luận tôn giáo học; việc giảng dạy môn tôn giáo học ở bậc đại học và sau đại học

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Hồng Dương (chủ biên)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Từ điển bách khoa, 2010
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 200.7 M126v
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn