Phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội ở nước ta thời kỳ đổi mới; mô hình, thực tiễn và kinh nghiệm

Nội dung sách đi sâu tìm hiểu những mô hình, thực tiễn và kinh nghiệm trong quản lý phát triển xã hội đặc biệt là một số mô hình của các nước Thuỵ Điển, Trung Quốc và Nhật Bản

Lưu vào:
Tác giả chính: Đinh, Xuân Lý
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2010
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 303.44 Ph110t
Bản Unknown Checked outHạn: 04-02-2016 23:59  Gọi tài liệu này về
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn