Tình hình thế giới và chính sách đối ngoại Việt Nam: Các bài viết và phát biểu chon lọc của tổng bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng chính phủ, chủ tịch quốc hội, phó thủ tướng, bộ trưởng ngoại giao năm 2006

Sách tập hợp những bài viết của các vị lãnh đạo Đảng và nhà nước:Trần Đức Lương, Phan văn Khải, Nguyễn Văn An... trước đại hội lần thứ X của Đảng, giới thiệu về tình hình thế giới, chính sách đối ngoại và hoạt động đối ngoại của Việt Nam trên trường quốc tế...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2010
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 327.597 T312h
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn